top of page

Nazorg

Wat kunt u na de operatie verwachten? 

Een rhinoplastiek is een veilige operatie. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam. De ingreep is niet erg pijnlijk en meestal is paracetamol voldoende. De huid rond de ogen kan tijdelijk wat gezwollen en verkleurd zijn. Dit is maximaal rond de tweede dag en verdwijnt na tien dagen. De meeste patiënten hervatten na tien dagen hun dagelijkse bezigheden.

 

Gedurende een periode van zes weken dient u contactsporten te staken en zal de huid van de neus moeten worden beschermd tegen overmatig zonlicht. Goed insmeren met sun block is daarvoor voldoende.

 

U ziet direct resultaat als het beschermkapje een week na de ingreep verwijderd is. De huid van de neus is dan nog licht gezwollen. Deze zwelling is niet opvallend en verdwijnt in de weken na de operatie. In deze periode wordt de neus steeds verfijnder. Controles vinden plaats na een week, een maand, drie maanden en na een jaar.

Doctor with Files

Tenslotte

Esthetische neuschirurgie is geen taboe meer en bereikbaar voor iedereen. Toch moet u zich realiseren dat het om een medische ingreep gaat. Als u kiest voor een esthetische verandering van uw neus dan wilt u een mooi en goed resultaat. Terecht, de ingreep kan immers grote impact hebben op uw welzijn en functioneren.


Bedenk dat u op deze website slechts technische informatie vindt. Een esthetische neusoperatie is echter puur maatwerk. Welke methoden en mogelijkheden in uw individuele situatie van toepassing zijn, kunt u het best bespreken tijdens een persoonlijk gesprek met dokter Menger, een van de meest gespecialiseerde neuschirurgen van Nederland. 

neuscorrectie.png
bottom of page