top of page

Behandeling

Een neuscorrectie brengt het gezicht in harmonie

Veel mensen die iets aan hun neus willen laten doen, zijn huiverig om de stap daadwerkelijk te zetten. En dat is heel begrijpelijk. De neus zit midden in het gelaat en is daardoor bepalend voor de balans en uitstraling van het hele gezicht. Juist daarom kan een neuscorrectie het gezicht in harmonie brengen. 

Wat is een neuscorrectie

of ‘rhinoplastiek’? 

Een rhinoplastiek is een operatie waarbij de vorm- en/of de functie van de neus wordt verbeterd. Zoals bij alle vormen van plastische aangezichtschirurgie is een goede gezondheid en een realistisch verwachtingspatroon essentieel voor de behandeling.

 

Er bestaat geen ideale rhinoplastiek. Het doel is de esthetiek van de neus te optimaliseren en in harmonie te brengen met de andere structuren van het gezicht. Hierbij spelen huidtype, etnische achtergrond en leeftijd een belangrijke rol.

shapeimage_1.png
201021.jpg

Tijdens het consult zal de structuur en bouw van uw neus, aan de buitenzijde en intern, worden onderzocht en geëvalueerd. Zo weet u precies wat u van een rhinoplastiek kunt verwachten. Daarna wordt uitleg gegeven hoe de structuren van de neus, waaronder het bot en het kraakbeen, t.a.v. vorm kunnen worden aangepast. Daarna zullen foto’s worden gemaakt vanuit verschillende gezichtshoeken. 

Hoe wordt een rhinoplastiek uitgevoerd?

Voor kleine correcties kan een lokale verdoving voldoende zijn. Via inwendige incisies worden het neusbot en de kraakbeentjes van de neus benaderd. Omdat deze incisies inwendig zijn, zijn ze dus onzichtbaar. Deze “gesloten” of zogenaamde endonasale benadering geeft in de regel minder zwelling en een sneller herstel. 

Soms wordt een kleine incisie in de huid tussen de beide neusgaten gemaakt, dit is de “open” of externe benadering. Dit vindt plaats onder algehele narcose. Het voordeel van deze methode is dat de vorm van de neus onder direct zicht aangepast kan worden, dus met meer precisie. Alle contouren van de neus maar ook de hoogte van de neusrug ten opzichte van de neuspunt maar ook de hoek tussen bijvoorbeeld de bovenlip en de neus kan met deze externe techniek zeer nauwkeurig worden gebalanceerd.

 

Een tijdelijk nadeel van de externe benadering is dat er wat meer zwelling van de huid ontstaat,  daardoor duurt het herstel wat langer. Een ander nadeel is het litteken; bedenk echter dat dit litteken in het dagelijkse leven onzichtbaar is. De afweging welke benadering gekozen moet worden, endonasaal of extern, is in elke situatie anders. Kortom, er is geen “standaard ideale benadering”, laat u daarom goed voorlichten en kies voor een vakman die beide methoden beheerst. Dokter Menger informeert u graag over de ideale oplossing in uw individuele situatie.

 

Onafhankelijk van de methode worden bot en kraakbeen verwijderd, toegevoegd of verplaatst om tot een nieuwe structuur en vorm te komen. Zo kan bijvoorbeeld de neuspunt worden ingekort, verlengd of verfijnd. De neusrug kan lager, hoger, breder, smaller, korter, langer of recht worden gemaakt.

 

Een aanpassing van de hoek tussen de bovenlip en de neus kan bijvoorbeeld voor een jongere uitstraling zorgen. Nadat het neusskelet is aangepast worden de incisies gesloten en wordt de neus ingepakt. Een luchtig verbandmateriaal geeft inwendig steun en voorkomt bloedingen. Dit materiaal kan na een dag worden uitgenomen. Uitwendig wordt een beschermkapje geplaatst dat na een week wordt verwijderd.

bottom of page